MISIUNEA:

LICEUL TEHNOLOGIC RUȘEȚU pune în centrul activității copilul/elevul/adolescentul, asigură accesul tuturor educabililor la servicii educaționale de calitate, inovative, incluzive, flexibile, cu o ofertă diversificată, cu șanse egale pentru toții participanții la actul educațional, având ca scop formarea/dezvoltarea celor opt competențe-cheie din profilul de formare al absolventului, prin asigurarea unui climat de stimulare și motivare a cadrelor didactice pentru propria perfecționare, dar și prin crearea unui ambient școlar deosebit, stimulativ, care asigură condițiile pentru o bună pregătire teoretică și practică, și conduce la formarea și dezvoltarea absolvenților ca viitori membri al unei societăți dinamice și complexe având o conduită civică în concordanță cu valorile morale europene

VIZIUNEA:

LICEUL TEHNOLOGIC RUȘEȚU își propune să ofere o educație centrată pe nevoile sociale ale comunității, care sprijină dezvoltarea intelectuală, morală și culturală a tuturor participanților la actul educațional: profesori, elevi și părinți, răspunzând cerințelor de dezvoltare socială și profesională din zonă, oferind șanse egale fiecărui elev de a fi creativ și orientat către succes și performanță printr-o formare științifică și profesională de calitate, promovând norme și idealuri ce vizează cultivarea respectului față de valori precum democrație, libertate, adevăr și respect față de instituții și semeni, realizând pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine, la standarde europene.

PROIECTE ALE MINISTERULUI EDUCAȚIEI