În 27 mai 2004, prin dispoziția directorului Casei Corpului Didactic Buzău, a fost înființat  Centrul de Documentare și Informare din cadrul Școlii de Arte și Meserii Rușețu.

CONTEXT

Societatea contemporană, având în vedere complexitatea şi multitudinea provocărilor din toate domeniile vieţii materiale şi spirituale, trebuie să asigure un loc central sistemului educaţional.

Implementarea Centrelor de Documentare şi Informare cuprinde mai multe etape. Astfel, în mai 2000 debuta punerea în practică a proiectului de cooperare franco-român intitulat „Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat” înscris în Programul de relansare a învăţământului rural, iniţiat de Guvernul României.

Răspunzând obiectivului prioritar al egalităţii de şanse a elevilor din mediul rural cu acela al elevilor din mediul urban, proiectul a acţionat pentru promovarea reformei sistemului educativ românesc prin punerea în operă a unei veritabile politici documentare în serviciul elevilor, al cadrelor didactice şi al comunităţilor locale, cu accent pe condiţiile de învăţare şi instruire create în interiorul şcolii.

ISTORIC

Acest proiect a debutat în 2000-2001 în 6 judeţe pilot (Alba, Botoşani, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Neamţ şi Sibiu).

În anul 2002 proiectul a fost extins în alte 7 judeţe (Bacău, Buzău, Constanţa, Hunedoara, Olt, Suceava şi Vaslui).

Acest proces de extindere a fost posibil datorită transferului de experienţă de la judeţ la judeţ, a integrării vechilor biblioteci în Centrele de Documentare şi Informare şi ca urmare a formării personalului.

În vara anului 2005, datorită implementării celei de-a treia etape a proiectului, în urma cursului de formare ținut la CCD Buzău, unitatea noastră a fost vizitată de către cursanții însoțiți de domnul Jacques FAUGEROUX – coordonatorul proiectului Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală (SCAC) din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti –  în cadrul schimbului de bune practici, pentru a le arăta cursanților proveniți de la unități școlare din mediul rural din cele 5 județe care au făcut formarea la Buzău, cum arată și cum funcționează un astfel de centru deschis de numai un an de zile.