LICEUL TEHNOLOGIC RUȘEȚU

Unitate de învățământ preuniversitar de rang liceal, acreditată prin Ordinul MEN 4577 din 30 iulie 2019 în urma hotărârii ARACIP nr. 12 din 06.05.2019, după cum urmează:

    • Liceal/ Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)
    • Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)

În cadrul acestei unități de învățământ școlarizam elevi de la ciclurile: